Ташкилотҳои маркетингӣ, ки коркардҳои инноватсионӣ тиҷоратӣ мекунанд

Паркҳои технологии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Технологический парк Таджикского национального университета Технологический парк Таджикского технического университета имени Мухаммада Осими Технологический парк Таджикского медицинского университета имени Абуали ибн Сино Технологический и инновационный парк «Фановар» Технологического университета Таджикистана Технологический парк Таджикского государственного университета коммерции Технологический парк Таджикского государственного финансово-экономического университета Технологический парк Таджикского аграрного университета Технологический парк Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина […]